Poľovnícke organizácie - OkO SPZ Zvolen

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


Poľovnícke organizácie / združenia            Web stránka:

Päť vrchov Dobrá Niva                                    
http://www.obecdobraniva.sk

Lieskovec                                                       -

Brestová Sielnica                                             -

Štálik Dubové                                                 -

Habrovec Môťová                                           http://www.polovnictvozvolen.sk

OR Obecné lesy Babiná                                   http://www.obecnelesybabina.sk

Očová                                                            -

Očová Háj                                                      http://www.pzocovahaj.eu

"Ľubica" Zvolenská Slatina                                http://www.pzlubicazvslatina.eu

Turňa Michalková Podzámčok                            -

Brdo Ostrá Lúka                                               http://www.pzbrdo1.webnode.sk

Sliač Kúpele                                                     -

Hrádok Pliešovce                                              http://www.pzpliesovce.sk

Stráže Budča                                                    -

PR SOL Pliešovce                                              http://www.obecnelesy.sk

PR SOL Sása                                                    http://www.lesysasa.sk

PR LPM Zvolen                                                 http://www.lpmzvolen.sk

PR VŠLP TU Zvolen                                           http://www.tuzvo.sk/vslp/

PR NLC Zvolen                                                  http://www.nlcsk.sk

Obecné lesy Dobrá Niva                                     http://www.obecnelesydobraniva.sk


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky